Ahmet Çelikkol

           Ana Sayfa           

          Site Haritası          

   Ruhsal Bozukluklar  

     Muayenehane   

           İletişim         

             Basında           

        Konuk Defteri       

            Kitap           

     Gazete Yazıları    

       YÖK Yazıları      

   Çelikkol Yayıncılık  

            Özgeçmiş           

            Fotoğraf           

                 Şiir                

  Ege Psikiyatri Yayınları 

 

RUH SAĞLIĞI İÇİN EGZERSİZ

 

Önsöz

   Egzersizin sağlık, özellikle ruh sağlığı üzerine olumlu etkilerini ortaya koyma çabasındaki bu kitap, hekim formasyonuyla ve hekim sorumluluğuyla hazırlanmıştır.

Günümüzde artık “kanıta dayalı tıp” geçerlidir. Adı üzerinde, hekim, uyguladığı tedavide kanıta dayanmak zorundadır ve gerektiğinde hesap verecektir. Artık bugün, “ben hekim olarak takdirimi kullandım ve şu ilacı reçete ettim” savunması geçerliliğini kaybetmektedir. Hekim, ne yapacaksa, uygulamalarını, kanıta, başka deyişle sağlam tıbbi bilgilere ve bulgulara dayandırmak zorundadır.

Bu kitap da kanıta dayalı hekimlik anlayışı ile hazırlanmış, her söylemin dayandığı belgeler açıklanmış ve tartışılmıştır. Bu anlamda, tüm okuyucular için hazırlanması yanında, bilimsel içerik olarak akademik niteliğinden taviz vermeme çabası güdülmüştür. Yararlanılan başlıca kaynaklar, dipnot olarak ve ayrıca kitap sonunda verilmiştir.

Sonuçta elinizdeki kitap, kaynakta belirtilen birçok kitap ve makale yanında, yazarın kendi tıbbi, psikiyatrik ve egzersizle ilgili bilgi ve deneyimlerinin bir sentezidir. En yeni son literatür de ayrıca gözden geçirilmiş ve kitaba eklenmiştir. Psikiyatrik bozuklukların tanı ve sınıflandırılmasında, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin son sınıflaması (DSM-IV-TR, Ertuğrul Köroğlu çevirisi) esas alınmıştır.

Kitapta, hiçbir şeyi eksik bırakmama ve kanıta dayalı tıbba bağlı kalma titizliği, bazı konuların gereksizce ya da ayrıntılı işlendiği kanısı uyandırabilir. Ancak çok yönlü bir kitapta, değişik ilgilere sahip okuyucuyu bir noktaya odaklayabilme çabası dikkate alınırsa, bu titizliği hoş karşılamak gerekir. Bir okuyucu söz gelimi sağlık konularına aşina ise, o bölümde yazılanları fazla ayrıntılı bulabilir. Buna karşılık, okuyucu egzersiz konusuna aşina ise bu defa egzersiz ile ilgili konularda gereksiz ayrıntıya girildiğini düşünebilir. Gene de, özellikle egzersizin ruh sağlığına etkisini açıklayan, bir anlamda kanıtlayan bölümler, gereksiz ayrıntı olarak görülecekse okurken atlanılabilmesi için, italik olarak yazılmıştır. Okuyucu, sıkıcı bulursa veya egzersizin yararları konusunda ikna olma ihtiyacında değilse, bu teknik ayrıntıyı atlayabilir.

Kitabın konusu, ruh sağlığı – egzersiz bağlantısı olmakla birlikte, bütünlüğü korumak amacıyla ve zorunlu olarak tüm sağlık – egzersiz bağlantısı da kısaca gözden geçirilmiştir.

Sonuçta elinizdeki kitap, kadın- erkek, genç – yaşlı, her yaşta, her eğitimde, her meslekten okuyucuya yönelik olarak kaleme alınmıştır.

Kavram karmaşasına yol açmamak amacıyla, gerekli görülen yerlerde, kullanılan sözcük veya sözcük gruplarının İngilizce karşılığı da verilmiştir.

 

Hakkında:

Cumhuriyet Bilim Teknik, 20.6.2008

Ruh Sağlığı İçin Egzersiz

 

Ege Üniversitesi Psikiyatri bölümünde öğretim üyesi olan, Endüstri Psikiyatrisi, Toplum Psikiyatrisi alanlarında araştırmaları bulunan Çelikkol, bu yeni kitabını “sağlık bilinci ve kaliteli yaşam hedefi olan tüm okurlara seslenmek” için hazırladığını, “kanıta dayalı tıbbın kavram ve çözümlemelerinden hareket” ettiğini belirtiyor. “Egzersizin sağlık, özellikle ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyma çabasındaki kitap, hekim formasyonu ve hekim sorumluluğu ile hazırlanmıştır”.

Çelikkol diyor ki: Günümüzde artık kanıta dayalı tıp geçerlidir. Hekim, uyguladığı tedavide kanıta dayanmak zorundadır ve gerektiğinde hesap verecektir. Artık bugün, ‘ben hekim olarak takdirimi kullanıdm ve şu ilacı reçete ettim’ savunması geçerliliğini kaybetmektedir. Hekim ne yapacaksa, sağlam tıbbi bulgulara ve bilgilere dayanmak zorundadır.. Çelikkol, kitabında, egzersiz tanımı veriyor ve öncelikle okura egzersizi ve bedenle ilişkisini anlatıyor. Ayrıca egzersizin riskleri konusunda da uyarıyor. Kitabındaki diğer ana konu başlıkları: Motivasyon, Perspektifleri Değiştirmek; Egzersiz ve Ruh Sağlığı, Ruh Sağlığı için Uygun Egzersizler, Jimnastik ve Aletli Jimnastik, Egzersiz-Depresyon; Egzersiz Anksiyete; Egzersiz ve Başka Ruhsal Bozukluklar..

Çelikkol’un, egzersizin yaşam kalitesinde çok önemli olduğunun anlaşılmasından sonra, hem tıb hem ruh sağlığı konusunda uzman bir hekim olarak bu alanda yol göstericiliği büyük önemi taşıyor.