Ahmet Çelikkol

           Ana Sayfa           

          Site Haritası          

   Ruhsal Bozukluklar  

     Muayenehane   

           İletişim         

             Basında           

        Konuk Defteri       

            Kitap           

     Gazete Yazıları    

       YÖK Yazıları      

   Çelikkol Yayıncılık  

            Özgeçmiş           

            Fotoğraf           

                 Şiir                

  Ege Psikiyatri Yayınları 

 

Prof. Dr. Ahmet Çelikkol

1944 yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. 1968 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, 1972’de psikiyatri uzmanı, 1977‘de doçent, 1988‘de profesör oldu. 31 Ocak 2011 tarihinde emekliye ayrıldı. Serbest hekim olarak çalışmaya devam etmektedir.

Endüstri psikiyatrisi, toplum psikiyatrisi, popüler psikiyatri, sanat ve psikiyatri alanında çalışmaları var.

Uzmanlık tezi(1972) “Endüstriyel Psikiyatri Konusunda Bir Ön Çalışma”, doçentlik tezi, (1977) “İşkazalarında Ruhsal Etmenler” başlığını taşır. İkinci tez, TUBİTAK desteği ile yapılmıştır. Tıp, sanayi, iktisat ve işletme dergilerinde, endüstri psikiyatrisi konusunda birçok makaleleri yayımlanmıştır.

Birçok gazete ve dergide, psikiyatriye ve toplumsal konulara ilişkin yazıları yayımlanmıştır.

Bunların yanında, YÖK konusuna eleştirel yaklaşan makaleler yazmıştır.

Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları’nın kurucusu ve editörüdür. Bu dergi, büyük boy, yaklaşık 300 sayfa, 22 sayı yayımlanmıştır.

Yayıncılık faaliyetini Çelikkol Yayıncılık adıyla sürdürmektedir.

İnkılap 2006 Roman Ödülü'nde mansiyon almıştır. Birer fotoğraf ve şiir birinciliği ödülleri vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

Kitapları:

  1. Ruh Hastalıklarından korunma (Psikiyatri)

  2. Çağdaş İş Yaşamında Ruh Sağlığı (Psikiyatri)

  3. Tarih Psikiyatri Divanında (Psikiyatri)

  4. Ruh Sağlığı İçin Egzersiz (Psikiyatri)

  5. Panik Atağında Egzersizle Tedavi (Psikiyatri)

  6. Psikiyatriden Hayata (Psikiyatri)

  7. Psikiyatriden Hayata / 2 (Psikiyatri)

  8. Suskun Türküler Zamanı (Roman)

  9. Yüreğime Değen Bahar (Şiir)

  10. Üniversite Kanatlarımın Altında (Anı Roman)

 

Yeni bildirileri:

 

Farmako-ekonomik açıdan yeni antipsikotikler

Küreselleşme ve Endüstri Psikiyatrisi

Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar

Egzersiz ve Psikiyatri

Hemşirelerin İş Ortamlarındaki Stres Kaynakları

Egzersiz ve Benlik Kavramı

Toplumsal Anksiyete ve Egzersiz

Şüphe, "zekanın en sivri noktası"

 

          Bazı Yayınları:

Çelikkol A: Freud Kuramı Hakkında, Popüler Bilim, Ocak-Şubat 2011.

Çelikkol A: Şüphe Zekanın En Sivri Noktası, Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi, 2010(5):87-96

Çelikkol A: Depresyon, Actuel Medicine, Nisan 2010.

Alper Y, Coşkunol H, Çelikkol A: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğinde Görülen Hastalardaki Tıp Dışı Başvurular. 26.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 1990.

Arsan C, Çelikkol A: Avrupa’ya giden Türk işçilerinde psikososyal maldaptasyon alanları, Tıp Dünyası, 43/8:341-6, 1970

Çelikkol A, Örnek T: Endüstriyel psikiyatri alanında (bir tekstil fabrikasında) ön çalışma, Nöroloji, 4/1: 14-21, 1973.

Çelikkol A, Örnek T: Toplu bir işyerinde (metalürji fabrikasında) ruh sağlığı araştırması. Türkiye Tıp Akademisi Mecmuası, C.8:2-3:427-441, 1973.

Çelikkol A.:E.Ü.T.F. Prikiyatri Kliniğine Başvurdurulan Adli Vakaların Tanı ve Suç Fiili Açısından Araştırılması. Ege Tıp Dergisi, 28(3), 1079-89,1989.

Çelikkol A: Ağrı İlinde Nöropsikiyatrist Olarak Muayenehane Çalışması. 1974 Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı, 42-434, 1974.

Çelikkol A: Endüstri Kesiminde Ruh Sağlığı Uygulamaları. Sevk ve İdare, 57:25-28, 1973.

Çelikkol A. Endüstrileşmenin sosyo-psikiyatrik sonuçları üzerine, İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, XIII/2, 1975.

Çelikkol A: Endüstri populasyonlarında işyeri dışı ruhsal stres kaynakları, Dirim, XLVIII/1, 12-26, Ocak 1973.Tıp Dünyası, 45/10, 508-512, Ekim 1972.

Çelikkol A: Endüstri populasyonlarında nevroz ensidans yüksekliğinin nedenleri üzerine, Tıp Dünyası, 45/10, 508-512, Ekim 1972.

Çelikkol A: Endüstri populasyonlarında ruh sağlığı araştırmaları. Tıp Dünyası, 11-12:557-61, 1972.

Çelikkol A: Endüstri Psikiyatrisi: Dünden Bugüne, Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kıbrıs 2001, Kongre Kitabı, s. 212-221.

Çelikkol A: Endüstri Yönetimi ve Çalışanların Ruh Sağlığı. İşletme Fakültesi Dergisi, 2/2:12-137, 1973.

Çelikkol A: Endüstri Yönetimi, Kişilerarası İlişkiler ve Ruh sağlığı. Sevk ve İdare Dergisi, 82;27-30, 1975.

Çelikkol A: Endüstride Ruhsal Stresler. İktisat Dergisi, 17/103: 19-27, 1973.

Çelikkol A: Endüstriyel psikiyatri uygulamaları, Sevk ve İdare Dergisi, 57: 25-28, Mayıs 1973.

Çelikkol A: İçkici Anne-Babalar. Eğitimde Rehberlik, İzmir Rehberlik ve Eğitim Yayın Organı, Sayı 18, 4/2, 1976, 4-6.

Çelikkol A: İki Kızkardeşe Yönelik Üç Kuşaklık İnsest Olgusu, Düşünen Adam, Cilt 7, Sayı 4, 1994, s. 47-9.

Çelikkol A: İşkazaları ve İş Güvenliği. Ankara-İzmir Tabip Odaları Dergisi, 9-10:52-61, 1976.

Çelikkol A: İşkazaları ve Kaza Nevrozlar. Dirim, 49/3:104-107, 1974.

Çelikkol A: İşkazalarında ruhsal etmenler. I. İstanbul İşçi Sağlığı Kongresi, 1978, İstanbul tabip Odası Yayınları, 400-8.

Çelikkol A: İşsizlik Psikolojisi. Taban, 1-2:39-40, 1977.

Çelikkol A: Koruyucu Psikiyatri, Ege Tıp Psikiyatri Ders Kitabı, 2002.*

Çelikkol A: Sosyal bir ünite olarak işyeri. Tıp Dünyası, 11-12:493-501, 1973.

Çelikkol A: Stres ve Ruhsal Bozukluklar, Ege Tıp Psikiyatri Ders Kitabı, 2002.*

Çelikkol A: Toplumumuzda endüstriyel stres düzenine uyum üzerine, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı I, 214-231, 1973.

Örnek T, Tuncer S, Arsan C, Çelikkol A: Les observations concermant les praprietes socio-cultureller, Des haschisc qui ont des traitles psychiatriques, Ann Mec. of the European League of Mental Health, Sept. 17-20, 1969, 199-204.

Örnek T, Tuncer S, Arsan C, Çelikkol A: Social and Clinical Characteristics of Psychiatric Patients Who Have Cannabis. Cento Seminar on non medical drug use, 16/1: 39-56, 1977.

Örnek, T, Arsan C, Çelikkol A: Amfetamin Alışkanlığı İle İlişkili Psikozlar. Tıp Dünyası, 43/12, 483-6, 1970.

 

16. Sosyal Psikiyatri Kongresi Safranbolu'da Başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği (TPD) organizasyonunda 16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi başladı

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği (TPD) organizasyonunda 16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi başladı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKU) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı tarafından 16.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongre'si öncesi ZKÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr Numan Konuk, Pof.Dr. Işıl Sayıl ve Prof. Dr. Oğuz Berksun tarafından basın toplantısı düzenledi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Adnan Ziyalar ve Prof. Dr. Ahmet Çelikkol'a Psikiyatri alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı, ZKÜ Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Numan Konuk tarafından plaket verildi.

 

Prof. Dr. Ahmet Çelikkol’dan veda dersi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, 43 yıldır çalıştığı hastanede “Piskohistori Bakışıyla Osmanlıda Şehzade Katli” adlı veda dersi verdi. 

Prof.Dr. Çelikkol'a veda

Veda dersinde Prof. Dr. Çelikkol, “Kardeşi kurban etme geleneğinde, genelde insanların savaşlardan zafer elde ettiğinde tanrıya şükran olarak kardeşini kurban etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, Tanrıya tapınma, saygı, tanrıdan dilekte bulunma, bir takım felaketlerden kurtulma, çok istenilen bir şeyin gerçekleşmesi ya da çok istenilen bir duruma gelmek için şehzadelerin kurban edildiğini söyledi.

      Kanuni’nin oğlu Cihangir’e “Güzel oğlum sen büyüyeceksin, ben ölünce büyük ağabeyin sultan olacak ve senin hayatın hitam bulacak” dediğini belirten Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, şöyle konuştu; “Kardeşi kurban etme geleneği, genelde insanların savaşlardan zafer elde ettiği zaman görülmektedir. Tanrıya şükür etmek amacıyla yapılmaktadır. Kardeş katli devletin bekası için gerekliydi. Sultan karar sahibi değil onaylayan kişiydi. Medeniyet ilerledikçe kardeş katli azaldı. Günümüzde askerden gelenler için, adak tutanların adağı gerçekleştiğinde kurban kesilmektedir. Bazen de değerli hediyeler alınıp hediye edilmektedir.

Dersin sonunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Coşkunol,  Prof. Dr. Ahmet Çelikkol’a çiçek ve dilek kandili verdi. Egeburada, 3 Şubat 2011