Ahmet Çelikkol

           Ana Sayfa           

          Site Haritası          

   Ruhsal Bozukluklar  

     Muayenehane   

           İletişim         

             Basında           

        Konuk Defteri       

            Kitap           

     Gazete Yazıları    

       YÖK Yazıları      

   Çelikkol Yayıncılık  

            Özgeçmiş           

            Fotoğraf           

                 Şiir                

  Ege Psikiyatri Yayınları 

 

 

Psikiyatrik Bozukluklar

  • Psikotik

  • Fonksiyonel

  • Organik

  •  

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

            Ruhsal hastalıklardan korunmayı kavrayabilmemiz için, önce neden korunmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Bu nedenle, ruhsal bozukluklar kısaca gözden geçirilecektir. Psikiyatrik hastalıklar gruplar halinde ele alınacak ve başlıca belirtileri kısaca anlatılacaktır. Her hastalık ele alındığında, nedenlerine (etiyoloji) ve rastlanma sıklığına değinilecek; önemi vurgulanacak, koruyucu amaçla yapılan uygulamalar gözden geçirilecektir.

Psikiyatrik bozukluklar, genelde, psikotik, nevrotik ya da fonksiyonel ve organik olarak tanımlanır:

            Psikotik:

Sanrı (delir, hezeyan “uzaydan geldim”) ve/veya varsanılarla (hallusinasyon “ölmüş dedemin sesini duyuyorum”) birlikte gerçeği değerlendirme’nin kaybı söz konusudur. Gerçek anlamda hastalıklarının farkında değillerdir. Bu nedenle tedaviyi kabul etmeyebilirler. Kendilerine ve çevrelerine zarar verebilirler. Şizofreni, sanrısal bozukluk gibi. Bu tür bozukluklarda, hastanın günlük yaşamı, iş yaşamı, aile düzeni önemli oranda bozulur. Kaba bir benzetmeyle, günlük halk dilinde, pek yerinde olmasa da “akıl hastalığı” olarak tanımlanan ruhsal bozukluklar bu tanıma girer.

            Nevrotik:

Gerçeği değerlendirme yeteneği bozulmamıştır. Bunaltıya (anksiyete) neden olan yaşam olayları ya da intrapsişik çatışmalar temelinde ortaya çıkan ruhsal bozukluklardır. Fobi, hipokondri (hastalık hastalığı) gibi ruhsal bozukluklar örnek gösterilebilir. Hastalıklarının farkındadırlar; ıstıraplarına çare ararlar. Bu tür rahatsızlıklar, genellikle kişinin günlük yaşamını, işini, aile düzenini, psikotik bozukluklar kadar etkilemezler.

            Fonksiyonel:

Yapısal bir hasar yoktur ya da bozukluğu açıklayacak bir nedensel organik etken bilinmemektedir. Şizofreni, depresyon bu tür hastalıklardandır.

 

            Organik:

Beyinde yapısal değişikliklere yol açan özel bir neden tarafından ortaya çıkarılan ruhsal hastalıklar kastedilir. Genellikle bilişsel bozulma, deliryum, bunama (demans) ile birlikte seyreder. Aşırı alkol kullanımı sonucu ortaya çıkan ağır bozukluklar; kafa travmaları sonucu ortaya çıkan bozukluklar örnek gösterilebilir. Yeni psikiyatri uygulamalarında, organik deyimi, biyolojik komponente sahip olmayan bazı ruhsal bozuklukları da kapsadığından, bunun yanısıra, diğer ruhsal bozuklukların hiçbir organik yönü bulunmadığını ima ettiklerinden, benimsenmemekle birlikte, yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir.